home
projekty unijne
Intelix Bots
Tytuł projektu:
Intelix Bots - sztuczna inteligencja w zdalnej obsłudze klientów

Cele projektu:
Celem projektu jest stworzenie systemu Intelix Bots, który za pomocą sztucznej inteligencji i integracji z systemami dziedzinowymi klienta usprawni zdalną obsługę klienta i dodatkowo zmniejszy rozprzestrzenianie się COVID-19 poprzez umożliwienie obsługi zdalnej.

Planowane efekty:
Stworzenie innowacyjnych usług: Voicebot + Chatbot + LiveChat. Wzrost konkurencyjności firmy. Poprawa warunków BHP. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie pracy zdalnej

Wartość projektu:
799.500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
552.500,00 zł