home
projekty unijne
VBOI
Tytuł projektu:
Inteligentny System Obsługi i Kolejkowania Klientów z elementami sztucznej inteligencji

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej usługi Inteligentnego Systemu Obsługi i Kolejkowania Klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, . System umożliwi dostarczenie kompleksowej usługi obsługę klientów za pomocą różnorakich kanałów komunikacji:
1. Telefonicznego
2. E-mailowego
3. Czatu
4. Osobistego
5. Aplikacji

Umieszczenie tych wszystkich kanałów kontaktu w jednej usłudze, zastosowanie sztucznej inteligencji oraz infokiosku o niespotykanych rozwiązaniach stworzy innowacyjną usługę w skali świata.

Planowane efekty:
1. Wytworzenie i wdrożenie nowych usług w zakresie komunikacji z klientami
2. Wzrost konkurencyjności i rentowności firmy
3. Rozwój branży IT
4. Wzrost pozytywnych opinii o obsłudze klientów przez jednostki administracji publicznej


Wartość projektu:
1.585.288,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
579.983,55 zł