Rejestracja zakończona pomyślnie!
Dziękujęmy za rejestrację na spotkanie Wirtualne Biuro Obsługi Interesantów
Na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail zostało wysłane zaproszenie. Jeżeli zaproszenie do Państwa jeszcze nie dotarło prosimy o sprawdzenie folderu wiadomości niechcianych, spamu.
Zamknij
home
szkolenia
rejestracja
Formularz Zgłoszeniowy
Informacje kontaktowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
*
*
To pole jest obowiązkowe
*
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
*
*
Szczegóły spotkania
Wirtualne Biuro Obsługi Interesantów
Prezentacja systemu, który pomaga rozwiązywać problemy w zakresie telefonicznej i osobistej obsługi interesanta w sądach
Dane osobowe
W celu organizacji wideokonferencji konieczne jest udzielenie dostępu do wizerunku (uczestnik może go zablokować za pomocą funkcji w systemie Cisco Webex lub/i programie Webex Teams firmy Cisco). Uczestnik może brać udział w wideokonferencji za pomocą aplikacji web i/lub aplikacji desktop lub/i telefonicznie. W związku z tym wymagane jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji wideokonferencji, zaznaczenie poniższych dwóch klauzul:
W związku z planowaną wideokonferencją, wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku do celów prezentacji oferty firmy Intelix Sp. z o.o. za pomocą narzędzia dedykowanego Cisco Webex (platforma https://www.webex.com) lub/i Cisco Webex Teams (aplikacja Webex Teams firmy Cisco) zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
*
W związku z planowaną wideokonferencją, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z przesyłaniem informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poświęconych produktom oferowanym przez Intelix Sp. z o.o.. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z przesyłaniem w przyszłości informacji handlowej drogą elektroniczną (na podany powyżej adres email), zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., poświęconych produktom oferowanym przez Intelix Sp. z o.o. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z marketingiem bezpośrednim przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych urządzeń wywołujących (na podany powyżej numer telefonu), zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, poświęconych produktom oferowanym przez Intelix Sp. z o.o.. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. (oświadczenie jest dobrowolne, ale niezbędne celem otrzymania kalkulacji cenowej prezentowanego rozwiązania i materiałów informacyjnych).
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Intelix Sp. z o.o., ul. Witosa 21, 40-832 Katowice, tel. 32 201 45 44,
2. Z osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: info@intelix.pl,
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem działań marketingowych poświęconych produktom oferowanym przez Intelix Sp. z o.o.
4. Państwa wizerunek nie będzie nagrywany a każdy z uczestników ma możliwość zablokowania dostępu do własnego wizerunku.
5. Podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań wskazanych w pkt.3
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, osoby upoważnione przez Administratora danych. Ponadto, w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3 lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
9. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wyślij